help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 juli 1996 houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mongolië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 3 maart 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/07/1996
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/07/2000
Editie:2
Pagina:23765
Advies van de Raad van State 24800
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen De bekendmaking van 18/09/1997 (blz. 24272-24278) was ter informatieve titel