help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 november 1993 houdende oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/01/1994
Pagina:371
Advies van de Raad van State 21316 - 22435
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/01/1994 tot 31/12/2017