help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, en platen en aanduidingen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer]
[Ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer]
[Ministerieel besluit waarbij het model van de parkeerschijf, de karakteristieken van de schijf die door de militairen, de signaalgevers en de wegkapiteins gebruikt wordt om het verkeer stil teleggen, de minimum afmetingen van de signalisatie van de voertuigen die de groepen wielertoeristen begeleiden, het model van de snelheidsplaat en het model van de aanduidingen betreffende de tarra en het nuttig laadvermogen worden bepaald]
Ministerieel besluit waarbij het model van de parkeerschijf, de karakteristieken van de schijf die door de militairen en de signaalgevers gebruikt wordt om het verkeer stil te leggen, het model van de snelheidsplaat en het model van de aanduidingen betreffende de tarra en het nuttig laadvermogen worden bepaald


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/12/1975
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/12/1975
Pagina:15713
  • 21/05/2003 (Duitse vertaling)
  • 13/12/1975 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1976