help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 oktober 1976 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1961 tot uitvoering van artikel 4 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/10/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/12/1976
Pagina:15585
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 06/03/1976