help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 november 1975 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement van de scheepvaartwegen van het koninkrijk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/11/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/11/1975
Pagina:14195
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking