help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 september 1976 tot vaststelling van sommige bijzondere voorwaarden inzake werving van het wetenschappelijk personeel van het Militair Geografisch Instituut, van de voorwaarden en modaliteiten inzake benoeming van sommige leden van het Instituut in de rangen en trappen bepaald bij het statuut van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, en tot vrijwaring van sommige geldelijke toestanden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/09/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/10/1976
Pagina:13100
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1971

Periode van geldigheid van 01/01/1971 tot ...