help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 1 augustus 1991 betreffende de procedure van goedkeuring van APA 's en BPA 's welke afwijkingen inhouden ten opzichte van de gewestplannen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/08/1991
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Periode van geldigheid van ... tot 10/06/2004
Opmerkingen Reeks Ruimtelijke Ordening en Stedebouw die Keure, Omzendbrieven, op datum