help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 1 september 1988 betreffende het het ministerieel besluit van 6 februari 1971 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verkavelingsaanvraag moet voldoen om als volledig te worden beschouwd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/09/1988
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/02/1971
Periode van geldigheid van ... tot 10/06/2004
Opmerkingen Reeks Ruimtelijke Ordening en Stedebouw die Keure, Omzendbrieven, op datum