help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Omzendbrief van 1 september 1988 betreffende het het ministerieel besluit van 6 februari 1971 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verkavelingsaanvraag moet voldoen om als volledig te worden beschouwd


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 01/09/1988
Nature de l'acte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 09/02/1971
Période de vigueur du ... au 10/06/2004
Remarques Ruimtelijke Ordening en Stedebouw - die Keure