help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 september 1975 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 1974 houdende toekenning van staatstoelagen voor de aankoop en het uitrusten van bestaande gebouwen bestemd als inrichting voor gehandicapten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/09/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/09/1975
Pagina:11850
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking