help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 juli 1976 houdende goedkeuring van volgende internationale akten, ondertekend te Kinshasa op 28 maart 1976, tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zaïre :
1. Algemene Overeenkomst betreffende samenwerking;
2. Protocol met betrekking tot de toepassing van artikel 2 van de Overeenkomst sub 1;
3. Protocolakkoord inzake economische, technologische, wetenschappelijke en industriële samenwerking;
4. Protocol betreffende de wederzijdse aanmoediging van investeringen;
5. Protocol houdende regeling van de vergoeding van gezaïriseerde goederen die aan Belgische onderdanen hebben toebehoord en de daarop betrekking hebbende uitwisselingen van brieven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/07/1976
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/1976
Pagina:10740
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/09/1976 tot ...