help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 juni 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het kleuter- en lager onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/06/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/1975
Pagina:10524
Advies van de Raad van State U - D + 12046
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1971
Art. 6: 01/09/1973
Art. 20, §§ 1, 3 en 5: 01/09/1958
Art. 20, § 2: 01/09/1970
Art. 20, § 4: 01/09/1958