help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 november 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1993 tot bepaling van de uiterste datum van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in uitvoering van artikel 2, § 2, de wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/11/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/12/1993
Pagina:26272
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1993

TT 01/12/1993

Periode van geldigheid van ... tot 01/12/1993