help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 mei 1975 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 september 1971, houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de Staatstoelagen aan het Instituut voor sacrale muziek, te Namen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/05/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/07/1975
Pagina:8942
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1975