help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 april 1975 houdende goedkeuring van de resoluties nrs. 67 en 68, goedgekeurd door de Raad van Gouverneurs van de Aziatische Ontwikkelingsbank op 20 november 1973, nopens de oorspronkelijke bijdragen tot het Aziatisch Ontwikkelingsfonds (eerste en tweede etappen)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/1975
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/06/1975
Pagina:7879
Advies van de Raad van State 12073
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking