help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 maart 1975 tot aanvulling, wat de koninklijk franstalige muziekconservatoria betreft, van het koninklijk besluit van 25 juni 1973 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de toelating van de leerlingen en van de duur der lessen in de koninklijke muziekconservatoria


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/08/1975
Pagina:10142
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1974

Periode van geldigheid van 01/09/1974 tot 01/09/2002