help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 maart 1975 tot wijziging van artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/03/1975
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/1975
Editie:1
Pagina:6001
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking