help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 juni 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/06/1997
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/08/1997
Pagina:22321
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1997

Periode van geldigheid van 01/09/1997 tot 01/12/1998