help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 oktober 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1989 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Fonds voor de beroepsziekten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/10/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/11/1993
Pagina:25390
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1993

Periode van geldigheid van 01/04/1993 tot 01/04/1995