help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 12 maart 1975 waarbij, binnen het kader van de de gecoördineerde wetten van op het gebruik van de talen in bestuurszaken, de graden van de beambten van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, worden bepaald]
Koninklijk besluit van 12 maart 1975 waarbij, binnen het kader van de gecoördineerde wetten van op het gebruik van de talen in bestuurszaken, de graden van de beambten van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, worden bepaald


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/03/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/1975
Pagina:10100
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/08/1975 tot 02/06/2006