help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 36 van 29 december 1977 met betrekking tot de aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde geheven op bedrijfsmiddelen tijdens het jaar 1978


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/12/1977
Nummer: 36
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/1977
Pagina:15758
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 1978