help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële circulaire van 9 december 1977 betreffende het op getuigschriften van huwelijksafkondiging verschuldigde zegelrecht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/1977
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/1977
Pagina:15339
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen Cette circulaire rapporte la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 10 novembre 1976 / Deze circulaire trekt de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 10 november 1976 in.