help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 18615 van 7 december 1977

"Vernietigd is het koninklijk besluit van 25 september 1974 tot vaststelling van de taalkaders van de centrale diensten van de Nationale Zuiveldienst."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/1977
Nummer: 18615
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 11/04/1978
Pagina:4147
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: zie artikel 2 van KB van 25/09/1974

Periode van geldigheid van ... tot 30/12/1994
Opmerkingen Zonder voorwerp

Instelling ontbonden op 30 december 1994 ingevolge W 06/08/1993, art. 82