help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 oktober 1977 tot vaststelling van de taalkaders voor de betrekkingen van de derde tot de twaalfde trap van de hiërarchie, van de centrale diensten van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart, van het Ministerie van Verkeerswezen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/10/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/11/1977
Pagina:13747
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/10/1977

Periode van geldigheid van 20/10/1977 tot ...