help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 mei 1976 tot wijziging, wat het bijzonder reglement van de Maas en de Ourthe betreft, van het koninklijk besluit van 7 september 1950 houdende de bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/05/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/07/1976
Pagina:8811
Advies van de Raad van State 12488
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking