help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 september 1977 houdende aanvulling van het koninklijk besluit van 25 januari 1977 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de burgerlijke personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut welke onder het Ministerie van Landsverdediging ressorteren, belast met het besturen van een autovoertuig


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/09/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/10/1977
Pagina:12045
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 29/06/1976