help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 september 1993 betreffende de terugvordering door de gemeenten van sommige kosten gedragen voor de aanwerving en opleiding van aspirant-politieagenten en aspirant-veldwachters


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/09/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/10/1993
Pagina:23188
Advies van de Raad van State 22424
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking