help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 20. Januar 1997 zur Zustimmung zum Vertrag über die Europäische Energiecharta,
unterzeichnet in Lissabon am 17. Dezember 1994

Decreet van 20 januari 1997 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het Europees Handvest voor Energie, ondertekend in Lissabon op 17 december 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/1997
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/08/1997
Pagina:21555
Advies van de Raad van State 25217
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking