help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/1997
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/08/1997
Pagina:20297
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1997

Overgangsbepalingen bij de buitenwerkingtreding: art. 42: "De premies, vermeld in hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 (...), die werden toegekend voor de doelgroepwerknemer met een arbeidsovereenkomst die gesloten is voor 1 januari 2009, blijven onveranderd verschuldigd tot aan zijn uitdiensttreding."

Periode van geldigheid van 01/06/1997 tot 31/12/2008
Opmerkingen Vermelding