help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 17/06/1997
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 08/08/1997
Page:20297
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/06/1997

Overgangsbepalingen bij de buitenwerkingtreding: art. 42: "De premies, vermeld in hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 (...), die werden toegekend voor de doelgroepwerknemer met een arbeidsovereenkomst die gesloten is voor 1 januari 2009, blijven onveranderd verschuldigd tot aan zijn uitdiensttreding."

Période de vigueur du 01/06/1997 au 31/12/2008
Remarques Vermelding