help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 april 1976 tot reglementering van het gebruik van grondwater


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/06/1976
Pagina:8526
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 20/08/1976 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 12478
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Periode van geldigheid van 05/07/1976 tot ...
Opmerkingen Advies van de Raad van State : Addendum BS 20/08/1976.