help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 15/07/1997
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 19/08/1997
Page:21110
Avis du Conseil d'Etat 26062
Entrée en vigueur / Effet 01/11/1997 (Zie art. 114)
Art. 5 tot 20: 01/11/1998 (BVR 06/10/1998)
Art. 21 en 29bis: 01/07/2006 (BVR 23/06/2006 BS 22/08/2006)
Art. 22/1 (dat tussentijds artikel 22bis is geworden): oorspronkelijk bepaald op 01/09/2009 (art. 7.5.1, eerste lid, van het DVO 27/03/2009) en daarna bepaald op 31/12/2009 door het artikel 28 van het BVR 30/10/2009 (BS 21/12/2009, p. 80085). Als gevolg van de vernietiging van dit besluit door het ARvS n° 228796 van 17/10/2014 bepalen de artikelen 65, 1°, en 66, tweede lid, van het BVR 17/07/2015 (BS 14/08/2015, 2de editie, p. 52664) dat het artikel 22bis van het voorliggende decreet op 31/12/2009 in werking treedt.
Art. 23 en 24: 01/05/1998 (BVR 07/04/1998)
Art. 60, 61, 62, 63 en 68: te bepalen door de Regering. Volledig uitgevoerd: oorspronkelijk bepaald op 29/03/2014 (BVR 24/01/2014, art. 24 dat echter door het artikel 61 van het BVR 17/07/2015 is ingetrokken) en eindelijk bepaald op 24/08/2015 (BVR 17/07/2015, art. 65, 2° tot 5° en 7°)
Art. 64: 23/11/2008 (BVR 18/07/2008)
Art. 65: 24/08/2015 (BVR 17/07/2015, art. 65, 6°, dat op de 10de dag na de bekendmaking van dit besluit in werking treedt)
Art. 69, 70, 71: 01/04/1999 (BVR 23/03/1999)
Art. 72 en 73: 15/06/1998 (BVR 16/06/1998)
Art. 78: 23/12/1997 (MBVO 22/12/1997)
Art. 79: 23/01/1999 (BVR 19/01/1999)
Art. 80: 01/05/1998 (BVR 12/05/1998)
Art. 81 en 83: 01/03/2001 (BVR 23/02/2001)
Art. 85 tot 90: 01/11/1998 (BVR 06/10/1998)
(Art. 91 tot 99, 100, § 1 en § 2: 15/05/1999 (BVR 11/05/1999))
Art. 91 tot 99, 100, § 1 en § 2: 01/01/2001 (BVR 20/10/2000)
Art. 102bis: 01/01/2008 (BVR 12/10/2007)

Remarques Art. 59: zie DVO 21/11/2008, art. 35