help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 maart 1976 waarbij de Belgische Verenigingen der Banken en de Vereniging Privéspaarkassen worden belast met de voordracht van de dubbele lijst bedoeld in het tweede lid van artikel 37 van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/03/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/07/1976
Pagina:9109
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking