help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 1 maart 1977 tot bekrachtiging van een koninklijk besluit betreffende het tarief van invoerrechten getroffen in de loop van het jaar 1974


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/1977
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/1977
Pagina:4438
Advies van de Raad van State 12278
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking