help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 februari 1977 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondstaat, en van het Slotprotocol, ondertekend te Bern op 24 september 1975


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/02/1977
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/05/1977
Pagina:6555
  • 11/06/1977 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 12507
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/05/1977 tot ...