help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 september 1993 tot wijziging van artikel 120bis, § 1, van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/09/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/09/1993
Pagina:21461
Advies van de Raad van State 21181
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/10/1993 tot 01/04/1998