help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 februari 1976 tot invoeging van een artikel 1260bis in het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/02/1976
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/03/1976
Pagina:2771
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking