help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 januari 1976 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1935 tot vaststelling van de statuten van het Herdiscontering- en Waarborginstituut


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/1976
Pagina:1515
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking