help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 januari 1977 tot wijziging van artikel 19, 3°bis, van de wet van 16 december 1851 tot herziening van de rechtsregeling der hypotheken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/01/1977
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/1977
Pagina:817
Advies van de Raad van State 12403
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking