help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 december 1979 tot vaststelling van de categorieën van dienstverplichten van de lichting van 1981 die zich in de zin van art. 12, § 1, 5° bis, van de gecoördineerde dienstplichtwetten op een broederdienst kunnen beroepen om een vrijlating van dienst in vredestijd op morele grond te verkrijgen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/1979
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/1979
Pagina:14682
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 1981