help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 december 1979 tot opheffing van enkele organieke bepalingen in het koninklijk besluit van 5 februari 1930 houdende goedkeuring van het inrichtingsreglement van het Bestuur van Bruggen en Wegen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/01/1980
Pagina:424
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1979