help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 oktober 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 1977 betreffende de verlenging, voor het Waalse Gewest, van voordelen voor de verbetering van gezonde woningen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/10/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/12/1980
Pagina:13867
Advies van de Raad van State 13702
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking