help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 18. Dezember 1996 zur Festlegung des Haushaltsplans der Einnahmen der Deutschsprachigen Gemeinschaft für das Haushaltsjahr 1997

Decreet van 18 december 1996 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/1996
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/07/1997
Pagina:19109
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1997

TT

Periode van geldigheid van 01/01/1997 tot 31/12/1997