help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/1997
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/07/1997
Pagina:18969
Advies van de Raad van State 23964
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning
Voor de effecten die ter betaling worden aangeboden: 23/09/1997 (KB 15/09/1997)
Artikel 14: voor de eerste maal op de protesten geregistreerd in oktober 1997 (KB 15/09/1997)

Opmerkingen Art. 14: die bepaling was oorspronkelijk een wijzigende bepaling; naar aanleiding van haar vervanging bij W 08/06/1998 werd ze een autonome bepaling.