help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 december 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1974 tot instelling van de graad van bibliotheekbeheerder bij de griffies en parketten van de hoven en rechtbanken en tot vaststelling van de wedde en rechtspositie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/1978
Pagina:16171
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1977

Periode van geldigheid van 01/01/1977 tot ...