help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 november 1978 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1968 tot vaststelling van de geëiste titels met het oog op de toekenning van de toelagen aan de gesubsidieerde instellingen voor het muziekonderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/11/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/01/1979
Pagina:638
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking