help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 september 1979 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/09/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/10/1979
Pagina:12125
Advies van de Raad van State 13314
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking