help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 oktober 1978 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 27 juli 1977 betreffende een stelsel van premies voor het niet in de handel brengen van melk en zuivelproducten en voor de omschakeling van het melkveebestand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/1978
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/11/1978
Pagina:13742
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 22/05/1978

Einde werkingsduur: aan het einde van het melkprijsjaar 1980/1981

Periode van geldigheid van 22/05/1978 tot ...