help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 september 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1959 betreffende het statuut der reserveofficieren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/09/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/10/1978
Pagina:11313
Advies van de Raad van State 13118
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 13/10/1978 tot 01/11/2003