help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 augustus 1978 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische Republiek Egypte betreffende de aanmoediging en de wederzijdse bescherming van investeringen, ondertekend te Kaïro op 28 februari 1977


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/1978
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/12/1978
Pagina:14902
Advies van de Raad van State 13053
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/12/1978 tot ...